De vill skapa minnen även för de yngre

Stort hus. Maria Wirén-Gottberg och Anette Oravakangas säger att Borgvik erbjuder goda möjligheter för olika former av program.Bild: Niclas Erlin

Västra Sjundeå ungdomsförening har god vind i seglen efter stiltjen för några år sedan. Också i södra Sjundeå fick ungdomsföreningen extra fart då nya medlemmar kom med.