De vill öka toleransen: "Jag är en människa med känslor. Det är inget mera med det"

Rättigheter. Anna Granström och Linus Mäkelä kämpar för sina rättigheter och för att samhället ska bli mera tolerant. – Förutsättningar finns med den nya regeringen, bara den vågar, säger Linus Mäkelä. Bild: Lina Enlund

Raseborg Pride en glad dag i regnbågens alla färger, men för Linus Mäkelä och Anna Granström har den en betydligt djupare innebörd. Den handlar om deras livsvillkor.

Linus Mäkelä är tjugo år. När han var i lägre tonåren började han experimentera med sin sexuella läggning: i dag vet han vem han är. – Jag är stolt över att kunna säga att jag är homosexuell....