De västnyländska restaurangerna måste stänga tidigare

Restauranger i områden som befinner sig i spridningsfasen får endast servera alkohol till klockan 22. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Från och med söndag gäller de striktaste restaurangrestriktionerna inte längre enbart huvudstadsregionen, utan hela Nyland.

Nya restaurangrestriktioner träder i kraft på många håll i landet på söndag (se faktarutan i slutet av artikeln). Statsrådet granskade coronaläget i landet under sitt sammanträde i går. Det resulterade bland annat i att restaurangrestriktionerna skärps i övriga delar av Nyland förutom huvudstadsregionen, där de kraftigaste restriktionerna redan är i kraft.

I praktiken betyder det att de västnyländska restaurangerna med start på söndag får servera alkohol klockan 07–22 och hålla öppet klockan 05–23. Krogar får välkomna hälften av det normala kundantalet inomhus. Restauranger får välkomna 75 procent av kundplatserna inomhus.

Alla kunder ska ha en egen sittplats, men kundantalet är inte begränsat utomhus.

Gäller från och med den 22 augusti i Östra Savolax sjukvårdsdistrikt, och i landskapen Åland och Lappland, med undantag av Rovaniemi stad.

Inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettider.

Undantaget är landskapet Åland där restauranger får servera alkohol klockan 07-00 och hålla öppet klockan 05–01.

Alla kunder ska ha en egen sittplats.

Restauranger ska se till att kunder kan sköta sin hygien och hålla avstånd.

Gäller från och med den 22 augusti i landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Kajanaland samt i Södra Savolax sjukvårdsdistrikt och Rovaniemi stad

Restaurangerna får servera alkohol klockan 07-00 och hålla öppet klockan 05–01.

Krogar får välkomna hälften av det normala kundantalet inomhus. Restauranger får välkomna 75 procent av kundplatserna inomhus.

Alla kunder ska ha en egen sittplats.

Kundantalet är inte begränsat utomhus.

Gäller från och med den 22 augusti i landskapen Egentliga Finland, Birkaland, Kymmenedalen, Nyland, Satakunta och Södra Karelen.

Restauranger får servera alkohol klockan 07–22 och hålla öppet klockan 05–23.

Krogar får välkomna hälften av det normala kundantalet. Restauranger får välkomna 75 procent av kundantalet.

Begränsningen av kundantalet gäller såväl inomhus som utomhus.

Alla kunder ska ha en egen sittplats såväl inne som ute.

Restaurangerna ska utarbeta och ge kunderna anvisningar om hur det är tillåtet att röra sig inomhus när man kommer till restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum samt hämtar mat och dryck. I praktiken är det således inte tillåtet att ordna till exempel dans eller karaoke.