De unga ska inte lämnas ensamma

Oron för ungas välbefinnande under coronapandemin är stor. Det är befogat och nu måste man se till att det finns tillräckligt med stöd.

I februari slog polisen larm om att man under fjolåret sett en ökning av psykisk ohälsa speciellt bland barn och unga. Polisen är inte den enda som reagerat på barns och ungas välbefinnande under coro...