De två första månaderna bådar gott för Hangö hamn

År 2015 var ett tillväxtår för hamnen i Hangö. Början av detta år tyder på fortsatt utveckling. Bild: Arkiv/Christoffer Holm

Trafiken över Hangö hamn har fortsatt växa under början av 2016. Fartygstrafiken har under de två första månaderna ökat med hela 28 procent jämför med fjolåret. Totalt anlöptes hamnen av 316 fartyg under de två första månaderna.

Man kan se tillväxt både i export- och importvolymerna. Varutrafiken som helhet var 725 000 ton och februarimånads trafik allena nästan 400 000 ton. En intressant detalj är att importen växer snabbare än exporten.

Både trailer- och containertrafiken växer kraftigt. Också den varuvolym som kommer med järnvägen ökar starkt. Nedgången i antal importbilar har avtagit.

År 2015 var ett tillväxtår för hamnen. Det var det bästa i hamnens 143-åriga historia. Hamnen årliga fraktmängd överskred då för första gången gränsen på fyra miljoner ton.

Mer läsning