VN kollade närvaron i fullmäktige – se vem som varit mest borta och var de flitigaste förtroendevalda finns

Bild:

Det flitigaste kommunfullmäktige i Västnyland finns i Hangö – åtminstone om man ser till mängden frånvaro. Över hälften av ledamöterna har inte varit borta alls under 2018.

Av Hangös 31 ledmöter i stadsfullmäktige har 18 stycken, eller 58 procent, varit närvarande vid varje möte under fjolåret. Inget annat fullmäktige i Västnyland har en lika hög siffra. Tvåa är Raseborg...