De stora fåglarnas framfart

Det är till exempel klart att havsörnen äter en hel del storskarv. Hoppas bara att våra sändarfåglar besparas från örnens klor.

Vad är gemensamt för sångsvan, knölsvan, gråhäger, trana, havsörn, storskarv, kanadagås och korp? Å ena sidan är de fågelarter vars bestånd har vuxit kraftigt på några decennier, å andra sidan hör de...