De påpekar platser som hindrar rullstolsburna

Opraktiskt. – Vid Andelsbanken i Karis finns en skylt på en stenbom precis där jag förr brukade köra ner till banken. Jag tror inte man riktigt tänkt efter då den sattes dit, säger Marina Nystedt som är medlem i Karisnejdens invalidförenings styrelse. Bild: Lina Enlund

Nästa vecka är det Lätt att röra sig veckan. Då uppmuntras folk att lägga märke till platser där det är lätt eller svårt att röra sig. Karisnejdens invalider berättar om platser som är svåra i deras vardag.

För en person som tar sig fram i rullstol kan ett trappsteg vara ett för mycket. Trösklar och tunga dörrar innebär också svårigheter i vardagen.

Nästa vecka är det Lätt att röra sig-veckan.

Det är Finlands invalidförbunds koncept som uppmuntrar folk att lägga märke till platser där det är lätt eller svårt att röra sig.

Alla kan dela med sig av platserna med hjälp av kartservicen på www.helppoliikkua.fi.

Där finns redan flera lätta och svåra platser utmärka, men få är utmärkta i Västnyland.

Företag kan ansöka om en "Helppo liikkua"-logo.

– De som planerar byggnader eller gator borde själva sätta sig i en rullstol, säger Maire Björklund som är vice ordförande för Karisnejdens invalider.

– Jag kommer inte in i Apoteket i Karis ensam, säger Marina Nystedt som är medlem i styrelsen.

Enligt föreningens ordförande Marina Eklöf har apoteket meddelats om problemet flera gånger.

– De har lovat att åtgärda det då de renoverar, men de har inte renoverat ännu, säger hon.

Ett frustrerande problem är människor som parkerar på handikappsplatser utan lov.

– Folk har bråttom. Jag ska bara in fram och tillbaka, brukar de säga, säger Eklöf.

Kampanjen Lätt att röra sig går ut på att man uppmärksammar platser som är lätta eller svåra att röra sig på.

– Det finns vissa gatukorsningar där trottoarkanten är så hög att man måste köra längre för att ta sig över, säger Rosita Ahlgren som är sekreterare för Karisnejdens invalidförening.

Förbättringar i Ingå

Rosita Ahlgren är också med i Ingå handikappsråd. Där går medlemmarna årligen igenom olika platser och ger en skriftlig rapport med fotografier på problem. De ger rapporten till fastighetsägaren tillsammans med ändringsförslag.

– Det är effektivt att jobba på det sättet och mottagandet har varit vänligt, det har alltid funnits förståelse.

Apoteket i Ingå har en tung dörr, vilket betyder att en person i rullstol inte kan ta sig in ensam.

– De skaffade en ringklocka utanför så att någon i personalen kommer och öppnar och hjälper då man ringer på, säger Ahlgren.

Intressebevakare och researrangör

Karisnejdens invalidförening är medlem i Invalidförbundet som ordnar Lätt att röra sig-veckan.

– Vi försöker vara en länk mellan handikappade och intressebevakningen via centralförbundet, säger Ahlgren.

Intressebevakare. Maire Björklund, Marina Eklöf, Rosita Ahlgren och Marina Nystedt är med i Karisnejdens invaliders styrelse. Bild: Sarah Groop

Föreningen har 60 medlemmar i Karis, Ingå och Pojo. Förutom att bevaka medlemmarnas intressen ordnar föreningen också olika resor, aktiviteter och fester.

– Vi har åkt på kryssningar, besökt grannföreningar som Ekenäs och Pargas som vi också brukar ordna fester med, säger Eklöf.

Fester och möten ordnar de ofta i Servicehuset i Karis eftersom det är handikappsvänligt, men de önskar de hade en annan också möteslokal eftersom de inte kan hålla möten där förrän klockan två på eftermiddagen.

– Om någon vet om något ställe får de gärna berätta, säger Eklöf.

Kabinettet i ABC är ett bra utrymme, men inte riktigt tillräckligt stort.

Resorna är också en utmaning. Föreningen måste välja besöksmål och transport så att alla som vill kan följa med.

– Det är viktigt för oss att ha kontakt med bussbolag som har handikappvänlig buss för då kan också medlemmar med rullstol komma med på resan, säger Björklund.

För två år sedan fick Björklund kontakt med företagaren Johan Amper via en insändare. Björklund och Amper ordnade ett möte så att föreningens medlemmar fick pröva bussen med lågt golv. Den visade sig fungera bra.

– Ska vi på längre resor är det bättre med buss än handikappstaxi så att hela gänget ryms under samma tak, säger Eklöf.