Han mister gammal och trogen kund

Kim Lindholms åkeri har skött transporterna för SSAB. Det har varit ett heltidsjobb för ett par anställda. Bild: Kristoffer Nöjd

– Allt som försvinner är dåligt. Det finns inte så mycket verksamhet på orten.

Det säger transportföretagare Kim Lindholm i Ekenäs. Hans firma Transport K. Lindholm är i stort sett det enda transportföretaget som kör stora mängder råmaterial till och färdiga produkter från SSAB:s fabrik i Lappvik på regelbunden basis.

Råmaterialet transporteras från Tavastehus till Lappvik och från Lappvik transporteras färdiga produkter till olika håll i landet.

För Lindholm är stålindustrin en gammal arbetsgivare.

– Min far körde för Etna Rör på 60-talet. När det gick som hårdast 2005-2006 hade vi sex, sju bilar i rullning tack vare Lappvikfabriken. Då var den i Ruukkis ägo.

När fabriken stängs 2020 uppskattar Lindholm att bortfallet motsvarar fyra till fem personers arbete. Företaget har drygt 20 anställda.

Betyder detta att ni har två år på er att hitta ersättande kunder?

– Det kan också bli fråga om personalminskning eller omflyttningar av anställda. Man får se vad tiden för med sig.

Lindholm är en av delägarna i logistikbolaget LWG Transport som i huvudsak sysslar med trafik över Hangö hamn.

– I den här branschen får man leva enligt konjunkturerna. Vi har aldrig haft långa kontrakt med Lappvikfabriken. Efterfrågan på varor styr hur mycket jobb vi har.

Inga tecken

Lindholm tycker att det är synd att man kör ner en enhet som fungerar bra.

– Det kommer att bli problem för dem som behöver fabrikens varor. I Lappvik är personalen knappast motiverad och sedan tar det minst tre år innan man har lärt sig att tillverka samma produkter i Tavastehus.

Lindholm säger att det kändes positivt när SSAB köpte Ruukki och att det fanns en dialog mellan Lappvik och svenskarna.

– Kanske lokalpatrioterna inne i landet har känt sig hotade. Jag tror inte att budet riktigt har gått fram till styrelsen i Sverige. Men det är enkelt när man spelar med andras pengar.

På Transport K. Lindholm har man ingen förståelse för beslutet. Sedan SSAB köpte fabriken har transportbehovet ökat. Dessutom har åkeriet haft extra uppdrag eftersom den lilla flexibla fabriken i Lappvik ofta har avlastat de övriga fabrikerna, bland annat eftersom man, förutom på specialkunskap, sitter på en av de två maskinerna i koncernen som skär grov plåt.

– Det förvånar mig också att inte ens den egna hamnen sågs som ett trumfkort, säger Krister Lundström.

Han är en av de chaufförer som helt och hållet varit sysselsatt av transporterna för SSAB. Det är också han som koordinerar råvarutransporterna till Lappvik.

– Vilken sorts råvara som behövs för stunden varierar mycket eftersom Lappvik är en så flexibel fabrik, förklarar Lundström.

Hans arbetsuppgift går förlorad när SSAB stängs. Han kommer att sakna de regelbundna arbetstiderna där man kör på triangeln Lappvik-Hyvinge-Tavastehus.

– Det är nattarbete men det har passat mig, säger han.

Lindholm konstaterar också att uteblivna satsningar på vägar och järnvägar i regionen får följder på sikt. Och han har en teori om var skon klämmer.

– Eftersom den påkostade hamnen i Nordsjö inte fungerar som den ska har Hangö hamn blivit en nagel i ögat på många. Därför görs inga förbättringar här.

Köpta tjänster vid SSAB

Bland annat dessa tjänster köper SSAB externt:

Transport, städning, matservice, städservice, sopservice, underhåll, eltjänster, mattvätt, vinterunderhåll, lagerpåfyllnad