De lysande furornas återkomst

Stadshusgalleriet i Hangö har förvandlats till en skog bestående av höga furor med en lyster av guld och rött.

Utställning: Hälsningar från Peru. Konstnär: Heikki Kukkonen. Plats: Hangö stadshusgalleri. Tid: 20.3–2.4.

Vårt lands stolthet, vårt gröna guld lyfts fram i utställningen Hälsningar från Peru av bildkonstnären Heikki Kukkonen. Temat är bekant från hans tidigare utställningar men nu förs det till sin spets.

Bakgrunden är att utställningen gjordes på uppmaning av vårt lands ambassad i Peru som ett led i 100-årsjubileumsfirandet. I Lima visades den på ett kulturcentrum, och nu har helheten återkommit till Finland och visas i Hangö, där Kukkonen för det mesta bor och arbetar.

Känsla och kunskap

Idén med att fokusera på den finska skogen i Peru har flera orsaker och bottnar i tanken att förena känsla och kunnande.

I Peru och närliggande länder har våra skogs- och cellulosabolag sina egna intressen att synas och skapa goodwill. Dessutom finns skogskopplingen i det faktum att där pågår skövling av de lokala skogarna, vilket leder till erosion. Samtidigt har olika beskogningsprojekt aktiverats för att stävja erosionen och öka kunnandet om miljö- och skogsvård.

Kukkonens konst förmedlar å sin sida känslan för träden och skogen.

Detaljer föll bort

Kukkonen arbetar så att han fördjupar ett tema åt gången, vilket betyder serier av arbeten där samma motiv varieras. När man jobbar länge med ett tema, ett motiv, sker förändringar i utförandet.

Under arbetet med furorna medger Heikki Kukkonen att han stundvis också tröttnade på temat. Då tog han paus och nollställde sig med att kratta på gården eller göra annat praktiskt arbete.

Men han märkte också att målandet gick mot allt mera avskalade versioner. Detaljer föll bort.

Bladguld och rött

Hans målningar är olika variationer där furornas stammar är centrala, men också lystern av bladguld. De är målade med oljefärg och inte sällan märks röda nyanser i barken, medan grenverkens gröna matthet dämpar färghelheten.

Själv har jag varit förtjust i de här variationerna av furor sedan jag första gången såg dem, och även nu när mättnaden nästan överträffas njuter jag av skogsstämningen i synnerhet längst baktill på övre etaget där inget annat pockar på uppmärksamhet än dessa träd.

Jag tilltalas allra mest av de avskalade målningarna samt de små dukarna och den mäktiga höga tavlan längst in i rummet. Det hade också varit intressant om processen gått ännu ett steg vidare till rena abstraktioner av motivet!

Ett lyckat inslag för helheten är att Kukkonen ställt fram transportlådorna som en installation i mitten av galleriet och bakom dem den stora utomhusaffischen från Peru-utställningen.