De kallar mig pissråtta

En mörk och vanlig vardagskväll för knappt en månad sedan lyssnade jag med halvt öra på en måltidsdiskussion mellan några personer. En av dem, en framträdande samhällspolitisk aktör i Raseborg, beklagade sig över att folk överklagar kommunala beslut stup i kvarten. Hen ansåg att det borde kosta att anföra besvär.

Jag spetsade öronen, tanken lät hårresande. Idén är väl att folk skulle låta bli att överklaga om det skulle kosta till exempel 100, 200 eller 500 euro.

Men det kom mera; "Om besvärsställaren förlorar kunde man utdöma böter för att ärendet har fördröjts. Folk anför ju besvär bara för att jävlas."

Tanken var så revolutionerande att det tog mig några ögonblick att ta in alltihop. Vi tar det alltså från början: om du är missnöjd och överklagar ett nämnd- eller stadsfullmäktigebeslut och ärendet går vidare till exempelvis en rättsinstans som beslutar att du är ute i ogjort väder skulle du tilldömas böter för att ha fördröjt att det kommunala beslutet förverkligas.

I det här skedet kunde jag inte längre förmå mig att hålla käften varför jag undrade om vi talar om demokrati eller något annat politiskt styrelseskick.

Svaret var lite överraskande: "Du är en pissråtta."

Många journalister är kanske pissråttor – kanske också jag. Min bordsgranne mitt emot mig fann sig snabbt efter det något överraskande utspelet, men vid uppbrottet fick jag höra att jag skulle ta åt mig eftersom det var ärligt menat.

Nå, epitetet stör mig inte så mycket, och jag tycker att det är klart bättre att kallas pissråtta än kloakråtta. Däremot skrämmer det mig att personer som fått sitt politiska förtroende av kommunens invånare uttrycker ett sådant förakt för den demokrati de är satta att förvalta.

Det är fullständigt befängt att man bland politiker i Raseborg anser att överklaganden görs av rent djävulskap och ens drömmer om möjligheten att kunna bestraffa besvärsställarna med böter om besvären avslås. Är det så politikerna tycker att Raseborg ska styras i framtiden?

Kim Isaksson Redaktör för extern opinion och debatt