De jobbar för bättre svensk utbildning

Kommunturné. Werner Orre, Holger Wickström, Agneta Eriksson och Mikaela Nylander representerar Sydkustens landskapsförbund. Bild: Lina Enlund

Sydkustens landskapsförbund är på turné för att höra vad medlemskommunerna behöver. Werner Orre önskar mera ordkonst.

– Satsa på ordkonst. Västnyland har den lägsta utbildningsnivån i Nyland. Ordkonst har en stor potential och Sydkustens landskapsförbund kan bidra med expertis, säger Werner Orre.

Orre (SFP) och Holger Wickström (SDP) är båda Raseborgare och sitter i förbundets styrelse. På tisdagen träffade de, riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) och Sydkustens direktör Agneta Eriksson representanter för staden Raseborg.

Besöket var en del av den turné som Sydkustens landskapsförbund gör bland sina medlemskommuner i södra Finland.

– Vi vill berätta om verksamheten och lyssna in vad medlemmarna önskar, säger Nylander, som är ordförande i förbundets styrelse.

– Vi vill också berätta vilken valuta de får för sin medlemsavgift, säger Eriksson.

Wickström tillägger att den personliga kontakten är viktig.

Uppskattad fortbildning

Hittills har man träffat bland andra Hangös nya stadsdirektör Denis Strandell, Raseborgs nya stadsdirektör Tom Simola, Raseborgs bildningschef Robert Nyman och ordföranden för Raseborgs bildningsnämnd Filip Björklöf (SFP).

Nylander säger att den respons man fått från Hangö och Raseborg är att man är nöjd med Sydkustens fortbildning.

Organisationen ordnar bland annat finansiering för kurser, som personal på daghem och eftis kan delta i.

Sydkusten har inga konkreta projekt i Västnyland för tillfället. Ett evenemang som kan vara aktuellt för regionen är ett seminarium om hur flyktingar kan integreras på svenska. Det är tänkt för bildningschefer och hålls den 17 februari. Sari Pöyhönen, professor i tillämpad språkforskning vid Jyväskylä universitet, kommer att vara en talare.

Eriksson konstaterar att landskapsförbundet inte ska skriva kommunerna på näsan vad de borde göra i integrationsfrågor.

– Men vi kan berätta för berörda parter vad man kan göra.

Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för 16 tvåspråkiga kommuner i södra Finland.

Grundades 1998.

Syftet är att bevaka svenska kultur- och utbildningsfrågor, samt att idka annan intressebevakning som är central i de svensk- och tvåspråkiga medlemskommunerna.

Ordnar bland annat fortbildning för personal som jobbar på daghem och med eftermiddagsverksamhet.

Mer läsning