De här sju är klara för omgång två

Vem ska bli nästa kommundirektör i Ingå och styra kommunen in i framtidens hamn? Sju kandidater av 21 sökande har sållats ut för intervjuer. Bild: Mira Strandberg

Sju personer intervjuas för jobbet som kommundirektör i Ingå. Tre av dem är kvinnor, tre bor i Raseborg och tre är politices magister till utbildningen.

Intervjuerna görs denna och nästa vecka. Senast den 12 februari siktar rekryteringsgruppen på att kunna meddela vilka av kandidaterna som ska genomgå lämplighetstest. Rekryteringsgruppen består av Robert Lemström (SFP), Henrik Wickström (SFP), fullmäktigegruppernas ordförande.

Målet är att Ingås följande kommundirektör utnämns av kommunfullmäktige redan vid marsmötet den 12 mars. Innan det är det meningen att fullmäktigegrupperna ska få en chans att fråga ut toppkandidaterna vid en aftonskola den första mars.

Ingå kommun efterlyste i sin arbetsplatsannons en kommundirektör "med visioner och hjärta". Speciell tyngd lades på innovativt tänkande, god initiativförmåga och insyn i näringslivsfrågor. Dessutom sökte man en person som har god samarbetsförmåga, goda kontakter och en förmåga att bygga upp nätverk.

Flytande kunskaper i både svenska och finska krävdes också, liksom högre högskoleexamen. 21 personer med mycket varierande utbildning och erfarenhet sökte tjänsten. Ingen förlängning av ansökningstiden var därför aktuell.

De sju kandidater som intervjuas har löneanspråk som ligger mellan 6 200 och 8 500 euro. Ingås nuvarande kommundirektör har en lön på totalt 6 857,80 euro, inklusive erfarenhetstillägg.

Västra Nyland ställde följande frågor till kandidaterna.

1. Varför sökte du jobbet?

2. Kommunen efterlyser en person med insyn i näringslivsfrågor, som har goda kontakter och en förmåga att bygga upp nätverk. Hur är det här du?

3. Vilka är Ingås trumfkort?

4) Om du blir vald, tänker du flytta till Ingå?

Niklas Andersson

Bor: I Raseborg.

Ålder: 39.

Utbildning: Master of Natural Resources.

Svenskkunskaper: Modersmål.

Nuvarande jobb: Klusterutvecklare vid yrkeshögskolan Novia.

Löneanspråk: 7 150 euro.

1. Det är ett intressant jobb på en bra arbetsplats. Ingå är lite annorlunda än sina grannar och jobbet är mer mångsidigt än i en stor kommun.

2. Jag har redan färdigt ett ganska stort nätverk eftersom jag har jobbat med utvecklingsprojekt i en eller annan form under så gott som hela min karriär. Jag sitter nästan dagligen med i arbetsgrupper där det också finns representanter för näringslivet. Jag skulle börja bygga lokalt och sen gå vidare till riksnivå.

3. Ingå har många trumfkort. Det är en trygg och trivsam kommun med ett bra geografiskt läge. Kommunen har en stark framtidstro och mod att satsa på till exempel projektet med bostadsmässa fast det är mycket jobb med det.

4. Det finns bra tomtutbud i Ingå, så vi skulle säkert hitta ett bra ställe att bo på. Det är bra om kommundirektören kan bo i samma kommun där han arbetar men i praktiken skulle det ta lite tid för mig att flytta, eftersom jag har en ganska stor familj. Jag skulle vilja komma i gång med jobbet ordentligt först.

Christoffer Hällfors

Bor: I Lappträsk.

Ålder: 31.

Utbildning: Politices magister.

Svenskkunskaper: Modersmål.

Nuvarande jobb: Kontaktchef för Svenska folkpartiet i Finland.

Löneanspråk: 6 200 euro.

1. Det är ett intressant jobb. Jag har länge varit med i det kommunala, jobbat som tjänsteman och nu är jag kommunstyrelsens ordförande. Det kändes som nästa steg och jag tror jag skulle vara en bra kommundirektör.

2. I kommunstyrelsen i Lappträsk har vi satsat på näringslivet och via mitt arbete har jag skapat kontakter, både till kommuner och till företag. Politik handlar om att skapa kontakter och bygga nätverk och jag har varit aktiv inom studentpolitik, lokalpolitik och rikspolitik. Jag har lätt för att skapa kontakter.

3. Ingå har en jättebra strategi där man lyft upp många positiva saker i kommunen. Den är nära huvudstadsregionen, den har mångfald i naturen med både hav, skärgård och landsbygd. Tvåspråkigheten ser jag som en styrka, liksom den sociala biten med föreningar och kulturhistoria. De formar en jätteviktig gemenskap.

4. Jag har den tanken att en kommundirektör ska bo i den kommun där han arbetar. Då har man kontakten till invånarna och är nära då det behövs. Och så betalar man ju skatteinkomster till sin egen kommun.

Nina af Hällström

Bor: I Esbo.

Ålder: 54.

Utbildning: Politices magister.

Svenskkunskaper: Modersmål.

Nuvarande jobb: Verksamhetsledare för Samarbetsförbundet kring funktionshinder.

Löneanspråk: 7 050 euro.

1. Jag är just nu i det skedet av min karriär att det skulle kännas intressant att gå in i nya banor. När jag såg annonsen om tjänsten började mitt hjärta klappa och jag tänkte att det här vill jag göra. Jag har erfarenhet av det kommunala via kommunalpolitiken i Esbo, där jag bor, men har aldrig jobbat i en kommun.

2. Jag är aktiv på många håll och att bygga nätverk, det kan jag. Jag har goda kontakter och har lätt att komma överens med människor. Näringslivsfrågor har jag inte direkt jobbat med, men jag sitter i kommunstyrelsens sektion för näringsliv och konkurrenskraft i Esbo, så via det känner jag också till det området. Och jag jobbar på en organisation som jag har byggt upp från noll, tillsammans med styrelsen, så det känns lite som företagande ibland.

3. Småskaligheten, närheten till naturen och närheten till huvudstadsregionen som växer så det knakar.

4. Jo, det skulle jag nog. Om jag blir vald så måste jag ju se närmare på helheten, för det involverar ju hela familjen, men jag är absolut intresserad av att flytta.

Robert Nyman

Bor: I Esbo.

Ålder: 44.

Utbildning: Magister i idrottsvetenskaper.

Svenskkunskaper: Modersmål.

Nuvarande jobb: Bildningsdirektör vid Raseborgs stad.

Löneanspråk: 8 000 euro.

1. För att jag är mycket intresserad av att ta nästa steg i den kommunala karriären. Dessutom är Ingå en kommun jag jobbat i och trivdes bra i (Robert Nyman jobbade tidigare som bildningschef i Ingå, red.anm).

2. Det känns som jag. Jag har jobbat tio år i det kommunala med att leda och utveckla verksamheten inom en stor och mångfacetterad sektor. Arbetet har ofta gjorts genom att samarbeta med olika externa parter; föreningar, tredje sektorn, företag och andra kommuner. Nya former av samarbete och regionala lösningar hör till det utvecklingsarbete jag dagligen ansvarar för. Innan min kommunala karriär jobbade jag dessutom för ett privat utbildnings- och kunskapscenter, Solvalla idrottsinstitut vars rektor och vd jag också varit. Så ja, nätverk, utveckling och samarbete med olika aktörer känns bekant och motiverar mig!

3. Det bästa är en positiv image och känslan av en framåtanda som vilar över kommunen. Läget – det är få kommuncentra som ligger alldeles vid havet. Det finns många positiva saker med Ingå.

4. Det är för tidigt att säga. Men vi har faktiskt nyss sålt vårt hus i Esbo, så vi är snart bostadslösa, skojar Robert Nyman.

Jonna Sahala

Bor: I Raseborg.

Ålder: 47.

Utbildning: Politices magister.

Svenskkunskaper:

Nuvarande jobb: Verksamhetsledare för Finlands Svenska Scouter.

Löneanspråk: 8 000 euro.

1. För att jag tror att det skulle kunna vara ett intressant jobb. Jag tror att om förväntningarna på mig och mina förväntningar på Ingå möts, så skulle det vara ett roligt jobb. Jag har inte alls jobbat kommunalt tidigare och tror därför jag kunde tillföra något nytt. Min bild av kommundirektörsjobbet är att det är både mångsidigt och komplext och handlar om både små och stora frågor och det är sådant som gör arbetet intressant tycker jag.

2. Näringslivsfrågor har jag ingen direkt arbetserfarenhet av, men scouterna samarbetar en del med representanter för näringslivet. Nätverk har jag desto mer erfarenhet av. Mycket jobb i dag handlar om att nätverka. I mitt nuvarande arbete samarbetar jag brett med olika slags samfund och människor.

3. Läget. Det kan i och för sig både vara ett trumfkort och något annat – ibland upplevs man vara nära huvudstadsregionen, ibland för långt borta. Naturen är definitivt ett trumfkort, närheten till havet. Ingå är en liten kommun med bra sammanhållning i byarna.

4. Det vet jag inte. Jag vet inte om det finns sådana förväntningar på kommundirektören? Jag bor inte långt borta då jag bor i Billnäs i Raseborg, bara en kvart ifrån.

Simon Store

Bor: Raseborg.

Ålder: 39.

Utbildning: Arkitekt.

Svenskkunskaper: Modersmål.

Nuvarande jobb: Stadsplaneringsarkitekt vid Raseborgs stad.

Löneanspråk: 8 200 euro.

1. Jag har ett stort intresse för att jobba med samhälleliga frågor i regionen, vilket kommer naturligt från mina tidigare arbetsuppgifter och utbildning som samhällsplanerare. Som kommundirektör i Ingå skulle jag kunna jobba för utvecklingen av kommunen på bredare front och med större helheter. Jag är intresserad av att leda och arbeta med team tvärsektoriellt. I en relativt liten kommun krävs ett modernt ledarskap.

2. Jag har under många år samarbetat med näringslivet kring olika projekt, liksom med organisationer som NTM-centralen, Nylands förbund och Museiverket. Jag är bekant med det här sättet att jobba, med bägge sidor, och har ett brett nätverk både i näringslivet och bland olika organisationer.

3. Det finns många. Jag upplever att kommunen är utvecklingsbar, och att man har en vilja att utvecklas. Kommunens storlek gör att den är smidig och slagkraftig, det underlättar då det gäller att kunna fatta snabba beslut exempelvis om ett företag vill etablera sig. Läget är ett annat trumfkort, det är nära till huvudstadsregionen och till Helsingfors–Vanda flygplats. Vad beträffar infrastruktur har Ingå en djuphamn, samt att en gasledning förmodligen kommer dras via Ingå. Det finns bruksmiljö och en medeltida kyrka och levande byar, en levande landsbygd.

4. Jag måste fundera på saken, för jag har barn som går i skola i Karis. Tiden får visa det.

Corinna Tammenmaa

Bor: Kyrkslätt.

Ålder: 43.

Utbildning: Juris kandidat.

Svenskkunskaper: Modersmål.

Nuvarande jobb: Språkrättsråd vid Justitieministeriet.

Löneanspråk: 8 500 euro.

1. Arbetet i kommunen är människonära. Det är ett område där du verkligen kan förbättra människors levnadsförutsättningar. Det är ett viktigt arbete med varierande uppgifter.

2. Jag har haft mycket att göra med näringslivsfrågor via kommunalpolitiken. Jag satt som ordförande i byggnads- och miljönämnden i Kyrkslätt där vi hanterade många frågor som uttryckligen handlade om näringslivets behov kontra allmänhetens behov. Landsbygdsnäringarna är jag speciellt förtrogen med via min man, som är jordbrukare. Själv är jag andra odlare.

3. Havet och läget nära huvudstadsregionen, med åtminstone för tillfället helt goda förbindelser. Det är en dynamisk och välskött, trevlig kommun.

4. Ja. Det är inte så lång väg från Kyrkslätt. Och så har de ju bostadsmässa där.