De här nya konstnärerna flyttar in i Villa Snäcksund nästa år

Borgåbo. Corinna Helenelund är verksam i Borgå och Berlin. I januari flyttar hon till Ekenäs. Bild: Sergio Urbina

Stiftelsen Pro Artibus har utsett följande konstnärer för det treåriga residensprogrammet på Villa Snäcksund i Ekenäs. De flyttar in nästa år.

Följande stipendiater på Villa Snäcksund i Ekenäs heter Corinna Helenelund och Meri Linna.

Helenelund (f. 1985) är bosatt och verksam i Borgå och Berlin. Helenelund utexaminerades år 2013 från Bildkonstakademin i Helsingfors och har därtill studerat bland annat genusvetenskap vid Södertörns Högskola i Stockholm.

Stipendieperioden i Villa Snäcksund ämnar Helenelund ägna bland annat åt forskning och skrivande samt meditativt handarbete. Helenelund arbetar på ett konstnärligt projekt vid namnet Pain Things. Arbetsnamnet för en långsiktigt pågående experimentell process där hon forskar i hur verk påverkar och formar varandra över tid och hur de nästlar in sig i upplevelsen av inre och yttre världar.

Corinna Helenelunds arbeten har tidigare visats i bland annat Finland, Sverige, Estland, Tyskland, Belgien, Frankrike, USA och Colombia. På kommande är en utställning på Pesula Galleria i Sibbo i maj 2019, i Mustarinda i Hyrynsalmi sommaren 2019 samt på Galleria Sculptor i Helsingfors augusti 2019.

Många konstformer

Konstnärsduo. Meri Linna och Saija Kassinen bildar tillsammans konstnärsduon Harrie Liveart. Linna flyttar till Villa Snäcksund i januari. Bild: Privat

Meri Linna (f. 1982) är bosatt och verksam i Karleby och Helsingfors. Linna utexaminerades år 2014 från avdelningen för skulptur vid Bildkonstakademin i Helsingfors. För nuvarande genomför hon en högskolepedagogisk utbildning vid Konstuniversitetet i Helsingfors.

Linna är en del av konstnärsduon Harrie Liveart, ett alterego hon grundat är 2010 tillsammans med bildkonstnär Saija Kassinen. Detta samarbete ämnar Linna fortsätta med under residensperioden i Villa Snäcksund. Harrie Liveart använder sig av uttrycksformer såsom performans, video, installationer, skulpturer och evenemang. Sedan i fjol arbetar Linna och Kassinen på ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid namnet Collective Perversion - Proposal for Revaluation där man undersöker vattenförbrukningens problematik i samhället.

Meri Linnas verk har tidigare visats i bland annat Finland, Sverige, Nederländerna, Korea, Serbien och Uruguay. Sommaren 2019 är Linna även aktuell med en utställning i Mustarinda i Hyrynsalmi och våren 2020 har hon en separatutställning på Forum Box i Helsingfors.