De här leder Västnyländska kultursamfundet

Höstmötet ordnades både digitalt och fysiskt. På bilden finns nuvarande och kommande styrelsemedlemmarna Matthias Railo, Mia Lindström, Margareta Hägg, Lars-Peter Lampenius, Magnus Cederlöf, Oscar Gräsbäck, Sonja Bäckman och verksamhetsledare Annette Ström. Bild: Privat

Västnyländska kultursamfundet har valt sin styrelse för 2022–2023.

Tidigare i veckan höll Västnyländska kultursamfundet sitt höstmöte och där valdes styrelsen för 2022–2023. Ordförande Lars-Peter Lampenius från Bollstad återvaldes medan de nya styrelsemedlemmarna är...