De gröna valde nya lokala styrelser – och sina första kommunalvalskandidater

Fortsätter. De grönas Maria Isoaho fortsätter som ordförande för De grönas lokalförening i Ingå. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

De grönas lokalföreningar i Ingå och Sjundeå har utsett nya styrelser. I Ingå tog partiet också det första steget mot kommunalvalet genom att utse sina första kandidater.

Vid årsmötet i söndags omvalde De gröna i Ingå Maria Isoaho till föreningens ordförande. Övriga styrelsemedlemmar är Elina Ahde, Elina Hatakka och Lassi Koikkalainen.

Årsmötet valde också Elina Ahde, Jooa Rissanen och Rannvi Wallen till sina första kandidater i kommunalvalet om ett år. Ahde är gör nu sin första period som fullmäktigeledamot och är också ordförande för tekniska nämnden. Rissanen och Wallen har förtroendeuppgifter på bildningssidan men sitter inte i fullmäktige.

– Jag kom in i kommunalpolitiken för åtta år sedan, när min granne bjöd mig med. Jag tycker att det är mycket viktigt att människor vågar komma med och fatta beslut i gemensamma frågor. Det känns fint att få vara med och utveckla den egna kommunen i en sådan riktning som känns viktig för en själv. Beslut som har varit speciellt meningsfulla för mig har bland annat varit att gå med i nätverket Kolneutrala kommuner och stärkandet av kollektivtrafik, säger Maria Isoaho.

Satsa på stadsbanan i Esbo

Också i Sjundeå har De gröna valt ny styrelse. Till ordförande valdes Harri Myllyniemi, som är suppleant i tekniska nämnden. Till styrelsemedlemmar valdes Reijo Korhonen, Hilkka Toivonen, Karin Gottberg-Ek, Antti Hernesniemi och Yrjö Kokkonen. Gottberg-Ek och Kokkonen är fullmäktigeledamöter.

Styrelsemedlem. Karin Gottberg-Ek är styrelsemedlem i De grönas lokalförening i Sjundeå. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

De grönas årsmöte i Sjundeå hölls i samband med att riksdagsledamot Tiina Elo besökte orten. Hon redogjorde för regeringens miljö- och klimatpolitik. Årsmötesdeltagarna vid årsmötet i Fanjunkars var särskilt intresserade av regeringens åtgärder inom trafiksektorn och energiproduktionen.

Minskningen av bilberoende är ett av de viktigaste sätten att få ner utsläppen.

– Trafikplanerna mellan storstäder är inte till hjälp för någon ännu på en lång tid. Det behövs spårtrafiklösningar som kan förverkligas snabbt, konstaterade Elo.

– Ett sådant projekt, som redan är i planeringsstadiet, är Esbo stadsbana. Behovet av biltrafik minskas också av goda cykeltrafikleder det gäller också längre rutter. På glesare bebyggda områden skulle bredare vägrenar vara en kostnadseffektiv lösning.

Mer läsning