De gav Sjundeå en sång

Bild: Mira Strandberg

Intervju

Sånggruppen Shina var den duo som gav Sjundeå sin egen sång för drygt ett år sedan. Duon består av Nina Alivirta och Sini Heinilä.

Vi träffades i en kör i Helsingfors. Medlemmarna uppmanades att bilda mindre sånggrupper, så vi skapade en kvartett, säger Alivirta.

Under kvartettövningarna hittade duon varandra. Det visade sig snart att Alivirta skrivit sångtexter men saknade melodier medan Heinilä skapat melodier utan text.

– Alla bitar bara föll på plats. Där började det. Jag minns ännu hur vi hoppade på stenar i Brunnsparken när jag läste Ninas texter första gången. De var fantastiska, säger Heinilä.

Komposition på telefonsvarare

Det blev starten på ett samarbete som nu varat i närmare trettio år.

– Då i början kommunicerade vi via telefonsvarare. Jag sjöng in melodislingor på Ninas svarare så hon kunde skriva text till dem, säger Heinilä.

– Och så sjöng jag in melodierna med text på Sinis svarare, säger Alivirta med ett skratt.

Sedan dess har det blivit många gemensamma sånger och många gemensamma uppträdanden. På lördag klockan 18 ger duon en egen konsert i Sjundeå kyrka till förmån för Röda Korsets psykosociala krishjälp i Finland.

– Det är länge sedan vi gjort en större egen helhet, i vanliga fall uppträder vi som en del av ett större evenemang, säger Heinilä.

Sjundeåsången på svenska

Under konserten framför Shina bland annat sången Seitsemännella joella, den Sjundeåsång som duon skapade för ett år sedan. Sången kom till genom då Alivirta som nyinflyttad Sjundeåbo började sjunga i Pami Karvonens kör Vox Petri.

– Jag frågade Pami om det fanns någon Sjundeåsång. Han sa nej, och när jag pratade med Sini sade hon att hon hade en melodi som väckte henne om nätterna. Jag skrev en text till den och vi framförde den under Finlands 100-årsjubileum i Sjundeå i fjol.

På lördag uruppförs den svenska texten till sången.