De får pris för sin matematiksajt

Sebastian Laxell (t.v.) och William Barman är glada över att deras arbete för matematikundervisning uppmärksammas.Bild: Lina Enlund

Två västnyländska lärare uppmärksammas för en sajt de skapat. Den kan helt eller delvis ersätta läroböcker i matematik i högstadiet.