"De får gräva så mycket de vill bara de skyddar eken"

Majestätisk. Eken vid Täktervägen har varit fredad sedan 19.3.1984. Den skyddades på initiativ av den dåvarande markägaren, Ulf Heinströms far. Bild: Lina Enlund

Ulf Heinström är bestört. Trots att han gett grönt ljus för att gräva ner kablar på sin mark på andra sidan vägen från den fridlysta eken på Täktervägen ska ett omfattande borrningsprojekt äga rum under eken.

Kommunen har ingenting att invända mot företaget Empowers ansökan om att borra ett hål för en elkabel under den fridlysta eken vid Täktervägen.

– Vi anser att det inte skadar eken, bara borrningen sker i berggrunden, säger miljöchef Patrik Skult vid Ingå kommun.

Enligt naturskyddslagen får man inte skada ett träd som är fridlyst. Det inkluderar också rotsystemet.

– Vi kan inte veta var rötterna går men jag antar att de inte går inne i berget. Därför är utgångspunkten att borrningen måste ske i berget.

Vill inte riskera

Ulf Heinström, som äger marken kring den fridlysta eken, delar inte Patrik Skults åsikt.

– Varför ska man ta risken då jag har gett lov att gräva på andra sidan vägen, där jag också äger marken? Där får de gräva så mycket de vill bara de skyddar eken.

Enligt Juha Pitkänen, som är övervakare av byggarbetsplatsen vid Täktervägen, är det i och för sig möjligt att gräva på västra sidan av vägen.

– Men det är korsandet av vägen som blir ett problem. För att komma under vägen måste vi ohjälpligt stå på markägarens marker på östra sidan, eftersom NTM-centralens vägområde är så smalt. Och där har vi inte fått tillstånd att stå med vår borrmaskin, säger han.

– Det här var ändå ett sätt att undvika skada för markägaren och trygga eken samtidigt.

För sent att stoppa?

Nu verkar det svårt att stoppa borrningen under eken.

– Vi har för avsikt att börja arbetet alldeles i dagarna. Jag har svårt att se hur det skulle vara möjligt nu att stå på markägarens område när det tidigare inte alls gick.

– Det där stämmer inte alls. De får visst stå på mina marker hur mycket som helst, bara de gräver på västra sidan. Det har jag hela tiden tyckt, kontrar Heinström.

Heinström är också förargad över att han i byggnads- och miljönämndens protokoll från september tituleras "den motsträvige markägaren", eftersom han redan i april själv föreslagit att grävningen ska ske på andra sidan vägen. Han talar till och med om en klappjakt mot honom, som kommunen enligt honom gått med i.

– Som jag förstod av ansökan hade företaget inte kommit överens med markägaren, utan de hade uppfattat att de inte får göra något alls på hans marker. Men jag borde naturligtvis inte ha skrivit så, jag ber om ursäkt om han tagit illa upp för det. Men någon klappjakt är vi inte med i, vi har bara tagit ställning till en ansökan, säger Skult.