Ramarna för vår trygghet

Sedan den 24 februari lever vi i en förändrad värld. I och med Rysslands anfallskrig mot Ukraina skrivs många saker om.

12.04.2022 14:30 UPPDATERAD 12.04.2022 15:41
Kriget har omfattande konsekvenser som alla behöver beaktas. Då regeringen samlades för att slå fast ramarna för de offentliga finanserna för 2023–2026 var det denna nya verklighet vi måste svara på.
I regeringen nådde vi snabbt samsyn kring de åtgärder som krävs i de här exceptionella tiderna. Det förändrade säkerhetspolitiska läget gjorde att försvars- och beredskapsfrågor naturligt nog var i fokus under ramrian. Försvarsmakten får rejäla tilläggsresurser som räknas i flera hundra miljoner per år, och det görs även kännbara satsningar på gränssäkerheten och cybersäkerheten.
En viktig aspekt av samhällets resiliens är självförsörjningsgraden. Det tidigare överenskomna paketet på ca 300 miljoner euro för att stöda jordbruket hjälper i branschens akuta lönsamhetskris, men är även en investering i vår självförsörjning. Rysslands anfallskrig rubbar världsmarknaden på lantbruksprodukter och påminner om hur viktig vår inhemska matproduktion är. Bonden behövs även i den finländska beredskapen.
Även gällande energifrågor är det viktigt med en tillräckligt stark självförsörjningsgrad. Inom energisektorn går den gröna omställningen och arbetet att göra oss oberoende av import av fossila bränslen från Ryssland hand i hand. Paketet värt ca 800 miljoner som regeringen meddelade om förra veckan bidrar till att säkerställa produktionen av energi till ett rimligt pris, öka självförsörjningsgraden och påskynda den gröna omställningen.
Ett konkret exempel som direkt märks i plånboken är beslutet att tillfälligt sänka distributionsplikten för biobränsle. Enligt beräkningar dämpas pumppriset på diesel med ca 12 cent per liter. Ett annat konkret exempel är att de s.k. Kemera-stöden för skötsel av ung skog och insamling av energived under två år ändras tillbaka till den mera fördelaktiga nivå de hade innan år 2015. Det här är en chans alla skogsägare ska ta vara på.
Under ramrian valde vi även att satsa på forskning, utveckling och innovation. Med tanke på produktiviteten, konkurrenskraften, den ekonomiska tillväxten och därmed även välfärden var det här behövliga satsningar. Det är viktigt att vi fortsätter skapa möjligheter för företagen att göra investeringar, och skapa tillväxt och sysselsättning. I sammanhanget är det relevant att vi beslöt försnabba behandlingen av tillståndsprocesser för investeringar i grön omställning genom att temporärt prioritera de här tillstånden.
Ett viktigt beslut under ramrian var även att trygga finansieringen som behövs för att snabbt kunna hjälpa och integrera de ukrainska flyktingarna. Ett annat välkommet beslut var att tidigarelägga indexjusteringen av de sociala förmånerna för att kompensera för höjda levnadskostnader.
Sedan Ryssland anföll Ukraina har mycket hänt, och i snabb takt. Kriget drabbar naturligtvis Ukraina och ukrainarna i första hand, men dess följder syns även i världspolitiken och i vår vardag. I regeringen agerar vi för att hjälpa Ukraina, mildra konsekvenserna av krisen och för att stärka vår trygghet.

ANDRA LÄSER