Karis Järn köpte fastigheter i Läpp

I mitten av maj köpte den lokala järnhandeln Karis Järn Ab tre fastigheter i Läpp i Karis. Säljare var Sislin Oy. Priset landade på drygt 1,2 miljoner euro.

Ny ägare. Karis Järn Ab har köpt fastigheten där Masku verkar i Läpp, samt två tomter bakom hallen. Karis Järn ämnar flytta dit i sinom tid, säger vd Kaj Björklöf.
Karis Järn har köpt tre fastigheter på Läppåkersgatan 5 i Karis. Det handlar två tomter och ett outbrutet område. I affären ingår den hall som möbelföretaget Masku i dag verkar i. Förutom Maskutomten handlar det om två tomter bakom Maskubyggnaden, mot Helsingfors till.