Sanering i Norra hamnen håller budgeten

Saneringen av drygt 6 000 ton jord vid bostadsbyggena i Norra hamnen har kostat staden knappa 260 000 euro. Kostnaderna följer uppskattningen för i år, men kan öka 2017.

Kostnaderna för saneringen av den nedsmutsade jorden vid Norra hamnen i Ekenäs ser ut att stanna inom det förväntade spannet. I nuläget har transporten och saneringen av totalt 6 147 ton förorenad mark kostat knappa 260 000 euro.
I våras upptäckte man att en del av marken där bostadskvarteret Port 19 byggs, var mera förorenad än man tidigare hade räknat med. Området har använts för hamn-, lager- och industriverksamhet och ligger på fyllnadsjord. Genom åren har området fyllts upp av byggavfall, tegel och annat skräp.

Kostnader även 2017?

Området ägs numera av byggentreprenören men eftersom föroreningarna uppkommit under Ekenäs stads tid är det Raseborg som står för kostnaderna. I juni beslöt staden att man betalar för saneringen och beräknade slutsumman till mellan 250 000 och 300 000 euro.
Pengarna tas från stadens budget för sanering av avstängda avstjälpningsplatser. Den går på närmare 445 000 euro i år. Rapporten från årets sanering nämner ändå att ytterligare kostnader kan uppkomma 2017 då vatten- och avloppsarbeten ska göras utanför det nuvarande grävområdet. Nya granskningar av marken och eventuella åtgärder kan behövas.