Hur såg livet ut i en medeltida borg? Delta i utgrävningarna eller gå en guidad tur

Den här sommaren sker de arkeologiska utgrävningarna i Raseborgs slotts södra förborg. Guidade turer ordnas för intresserade.

VN
05.08.2020 16:00 UPPDATERAD 05.08.2020 16:06
Västra Nylands museum, Hangö sommaruni och Helsingfors universitet utför tillsammans de arkeologiska utgrävningarna, som började den 3 augusti.
Intresserade kan delta i utgrävningarna i augusti genom att anmäla sig till Hangö sommarunis kurs i medeltidsarkeologi.
Under kursen ordnas också guidade turer där utgrävningarna presenteras: tisdagar och torsdagar klockan 13–14 på svenska, onsdagar och fredagar klockan 13–14 på finska. För att kunna delta behöver man betala inträdesavgiften till slottet.

Kurs ordnas för synskadade

I september är målsättningen att ordna en kurs för synskadade, "Sinnenas arkeologi", där deltagarna med hjälp av arkeologer och personliga assistenter får prova på att vara arkeologer under några dagar. I september hålls också en kurs i arkeologi, "Mullgrävarna", för gymnasieelever i Raseborg.
Docent Georg Haggrén leder de arkeologiska utgrävningarna. Västra Nylands museum har helhetsansvaret för projektet. Hangö sommaruni, Svenska kulturfonden och Västra Nylands museum finansierar kurserna. Suomen Kulttuurirahasto finansierar kursen för gymnasieeleverna.
Raseborgs slott var under medeltiden västra Nylands administrativa, ekonomiska och militära centrum och Helsingfors stads föregångare. Slottet övergavs under slutet av 1550-talet och verksamheten i omgivningen avtog. Under 2010-talet har det gjorts många arkeologiska utgrävningar som gett ny information om livet i en medeltida borg.
Raseborgs slott har restaurerats sedan 1890-talet men i själva borgen har det bara utförts ett fåtal arkeologiska utgrävningar med moderna metoder.