Insändare: Västnyland får inte bli i skuggan av trafikinvesteringar

23.02.2023 10:40
Betydelsen av en fungerande infrastuktur är helt A och O för hela vår region. Våra vägar behöver vara i gott skick och trafiken på räls måste fungera. Det har varit positivt att se en del satsningar i regionen under de senaste åren när det gäller infrastrukturen. Flera vägar har fått ny beläggning, till exempel Fagerviksvägen och Täktervägen i Ingå, Läppavtaget i Karis har åtgärdats och belysningen längs med stamväg 51 fick fortsättning från Sjundeå hela vägen till Karis. Som mindre projekt kan noteras belysningen vid Svartåavtagen vid riksväg 25.
Kustbanan är en av regionens viktigaste trafikkorridorer. Vi ska verkligen hoppas att Trafikledsverket får igenom behovsutredningen angående kustbanan. Det är viktigt att nästa regering ser möjligheterna i kustbanan och dess utveckling. Med mindre åtgärder, som några mötesplatser för tåg, kunde kapaciteten ökas märkbart. Det här kunde ge en öppning för fler tågturer och nya möjligheter som till exempel direkta tåg mellan Hangö och Helsingfors samt flera tåg som skulle stanna i Kyrkslätt, Sjundeå och Karis. Även Ingå station kunde öppnas.
Då det kommer till själva trafiken kan jag inte låta bli att påminna om att staten borde öka anslagen för sina tågupphandlingar av VR. Vi från Västnyland har påtalat att VR:s trafikplaner om att inleda de första direkta tågturerna mellan Helsingfors och Hangö borde få stöd. Från 2024 då Hangö-Hyvingebanas elektrifiering verkställts är det här helt realistiskt. Hittills har inte trafik- och kommunikationsministeriet velat stödja trafiken. Samtidigt verkar det konstigt då staten går in och stödjer regionflygen med miljontals euro. Jag förstår att flygförbindelserna är viktiga för regionerna, men det är ocks tågtrafiken för oss. Den här värdeprioriteringen går inte heller helt ihop med dagens klimatmål.
Trafikfrågor handlar mycket om politik och nu gäller det för regionen att se till att nästa regering ser möjligheterna i kustbanan. I den regionala kustbanegruppen kommer man att satsa på att främja utvecklandet av kustbanan så att alla partier är medvetna om våra planer. Här behövs ett bra samarbete mellan politiker, tjänsteinnehavare och näringslivet. En effektiv lobbning kräver att alla drar åt samma håll.
Belysningen längs med stamväg 51 förverkligades just tack vare ett gott samarbete i regionen. Allt fick sin början av ett projekt kring “smarta vägar” där Raseborgs energi, Karis telefon och Ingå kommun var involverade. Slutresultatet blev belysning, då finansiering ordnades via riksdagens så kallade julklappspengar. Här fungerade samarbetet bra.
Vi har nu kunnat läsa om stora företagsplaner i regionen. Det gäller att aktivt föra fram behoven vi har från regionens sida. Riksväg 25 kräver förbättringar och 51:ans farliga korsningar måste åtgärdas. Vi får inte heller glömma bort de mindre vägarna. Vägarnas skick blir allt sämre, inte minst på grund av sämre väderförhållanden. Inflationen gör också att vägarnas skick blir sämre eftersom det finns mindre ekonomiska resurser att upprätthålla dem. Här måste vi vara på vår vakt.
En sak som tangerar infrastrukturen är vårt trafiksystem. Jag kan inte låta bli att kommentera taxilagen som drevs igenom av regeringen Sipilä. Den har skapat mycket problem för både taxiföretag och invånare. Det var verkligt upprörande att i veckan läsa om hur en äldre dam kördes till fel adress av FPA-taxin.
Fungerande infrastruktur är viktigt för hela regionen. Som bäst har Trafikledsverket sitt utkast för hur staten kommer att investera framöver på utlåtanderunda. Många projekt saknas i Västnyland. Med tanke på regionens livskraft är det viktigt att vi inte hamnar i skuggan när trafikinvesteringar görs. För att vi ska lyckas krävs det gott samarbete mellan olika aktörer. Varje investering är viktig och nånting alla vinner på.
Henrik Wickström, SFP:s vice ordförande, Kommunstyrelsens ordförande, Ingå

ANDRA LÄSER