Här gör kommunen plats för Sjundeå cup

Parkplanen för Kirsti Horns park i Sjundeå är godkänd. Planen gör det möjligt att placera Sjundeå cups spelplaner här i framtiden.

Mira Strandberg
11.04.2020 16:00
Större gräsområde, bättre gångvägar och belysning är några av utvecklingspunkterna i parkplanen för Kirsti Horns park som nu har godkänts i Sjundeå. De existerande skogsdungarna i parken bevaras men kommunen ska röja snår på området och plantera parkträd.
I södra änden av parkområdet byggs en dagvattenbassäng, dit dagvatten från området leds. Den jord som grävs upp för bassängen används för att kupera parken.
I och med att gräsplanen på området förstoras möjliggör förnyelsen av Kirsti Horns park att Sjundeå cup i framtiden spelas här. Cupen har redan varit tvungen att flytta på grund av skolmodulerna som byggts i kommuncentrum, och i takt med att centrum ytterligare byggs ut försvinner även de åkerområden som använts av cupen de senaste åren.

ANDRA LÄSER