Viking Line donerar 50 000 till Östersjöforskning

Viking Line uppmärksammar Finlands jubileumsår genom att donera 50 000 euro till Helsingfors universitets zoologiska forskningsstation i Tvärminne. Prispengarna överräcktes på torsdagen.

Glada mottagare. Direktör Marko Reinikainen och professor Alf Norkko, akademisk ledare på Tvärminne forskningsstation är glada över donationen som gör det möjligt att anställa en ny forskare.
– Vi är väldigt glada över donationen. Vi kommer att använda pengarna till att anställa en ny forskare som ska jobba med biodiversitetsfrågor, säger professor Alf Norkko, akademisk ledare på Tvärminne forskningsstation.
Dagens donation är ett tillskott till Viking Lines tidigare gåva på 100 000 euro i fjol. Bolaget har därtill donerat medel till Baltic Sea Action Group (BSAG), John Nurminens stiftelse och Håll skärgården ren.
– Havet och skärgården är en hjärtesak för oss på Viking Line eftersom vi verkar i den känsliga havsmiljön. Därför vill vi bidra till ett renare Östersjön, säger informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström på Viking Line.
Rederiet har samlat in pengar genom olika aktiviteter. Personalen i Helsingfors uppmuntrades till exempel att cykla till jobbet. För varje cyklad kilometer gick 0,20 euro till insamlingen.
Forskarna i Tvärminne och Viking Line driver ett samarbete som går ut på att upplysa den stora allmänheten om Östersjöns tillstånd. Forskningsstationens medarbetare upprätthåller ett havslaboratorium ombord på rederiets fartyg där barnen får stifta bekantskap med havets mysterier. Syftet med verksamheten är att synliggöra hur havet fungerar och hur man kan slå vakt om artrikedomen.
– Ifall man inte känner till hur havet mår och hur det ser ut under havsytan så är det svårt att känna starkt för att skydda Östersjön, säger Norkko.
Viking Lines egna utsläpp av svaveloxider och kväve har minskat stadigt de senaste åren tack vare en successiv övergång till flytande naturgas och optimerad drift av bolagets fartyg.
– Vi har satsat hårt på att effektivera bränslekonsumtionen, vilket reducerar de luftburna utsläppen av övergödande kväve, säger miljöchef Susanna Airola på Viking Line.
Det är inte lätt att leva som man lär. Viking Lines fartyg förorsakar vågbildning och bottensug då fartygen trafikerar i den känsliga skärgårdsmiljön.
Hur har ni tänkt lösa dessa problem?
– Vi jobbar för tillfället med att optimera skrovformen på våra fartyg. Inom ramen för detta projekt görs bassängprover. Den här kunskapen kan utnyttjas då vi ska beställa nya fartyg, säger Boijer-Svahnström.
ANDRA LÄSER