Moviator köper gamla stadshuset och socialkanslierna i Ekenäs

Företaget Moviator får köpa gamla stadshuset och de så kallade socialkanslierna i Ekenäs för en dryg miljon – det beslöt Raseborgs stadsstyrelse i går. Tidigare i höstas köpte Moviator en tomt i Koverhar i Lappvik för 450 000.

Säljs. Socialkanslierna, främst i bild, och gamla stadshuset i Ekenäs säljs för en dryg miljon till metallföretaget Moviator, som också köpt en tomt i Koverhar.
03.12.2019 14:34 UPPDATERAD 04.12.2019 08:41
Gamla stadshuset vid Rådhustorget i Ekenäs inbringar Raseborgs stad 770 000 euro och de så kallade socialkanslierna, de gula trähusen invid stadshuset, 280 000 euro.
Stadsstyrelsen i Raseborg beslöt i går (2.12) godkänna Jyväskyläföretaget Moviators bud på de bägge fastigheterna. Inalles kostar köpet företaget 1 050 000 euro.

Kontor i stadshuset

Moviators vd och styrelsemedlem Pertti Hänninen säger att man bland annat ska inrätta kontorsutrymmen i det gamla stadshuset.
– Vi börjar renovera redan i vår. Eventuellt blir det aktuellt att hyra ut en del av utrymmena senare.

Också köp i Koverhar

Utöver de här fastighetsköpen har företaget nyligen också satsat 450 000 euro på en 63 000 kvadratmeter stor tomt i Koverhar. På tomten får industri- och lagerbyggnader byggas. Säljare är FN-steel.
Pertti Hänninen berättar att Moviator ingalunda är någon ny aktör på Koverharområdet. Man verkade där redan då stålverket ännu var i gång. Företaget hade en försöksanläggning där man behandlade slagg från masugnen.
FN-steel gick i konkurs 2012, men Moviators försöksanläggning är kvar och verksam i Koverhar och för fem år sedan började man själv utveckla och tillverka apparatur för behandling av stålslagg.
– För tillfället sysselsätter vi ett tiotal personer där och hoppas kunna utvidga, förklarar Hänninen.
Stålslaggsprodukten används världen över vid stålproduktion, säger han. Från stålslagget utvunnen kalk kan användas som jordförbättringsmedel.

Bud på Sannäs godkändes inte

Utöver försäljning av stadshuset och socialkanslierna behandlade Raseborgs stadsstyrelse också försäljningen av Sannäs skola i Karis på sitt möte i går. Styrelsen beslöt förkasta högsta inlämnade anbud. Det är för lågt.
Tekniska centralen fick i uppdrag att göra ett nytt försök att sälja objektet. Det ska utannonseras på nytt.

ANDRA LÄSER