Barnskyddet i Ingå var för långsamt

Personalbrister är orsaken till att Ingå kommun överskridit tidsfrister inom barnskyddet. Lite mer än var sjunde ärende har överskridit gränserna.

Under perioden mellan den första oktober 2016 och den sista mars 2017 har 13,6 procent av fallen inom barnskyddet behandlats för långsamt i Ingå kommun.

I grundtrygghetsnämndens svar till Regionförvaltningsverket anges personalsituationen inom socialvården som huvudsaklig orsak för förseningarna. Kommunen har haft brist på behöriga socialarbetare och det tog tre månader för kommunen att värva en ny ledande socialarbetare.

Trots bristerna har kommunen skött och behandlat alla barnskyddsanmälningar. Familjerna har fått hjälp och stöd i form av personliga träffar, hembesök, stödpersoner och andra stödåtgärder enligt behov.

Sedan mars har socialvården i Ingå haft full bemanning och verksamheten har effektiverats.

ANDRA LÄSER