Henrik Wickström efterlyser pengar för att utveckla svenskspråkiga tjänster

Västra Nylands välfärdsområde har ett nationellt ansvar för att utveckla social- och hälsovårdstjänster på svenska. Men lagen medger inte anslag för det här uppdraget. SFP:s Henrik Wickström efterlyser därför både en lagändring och ett tilläggsanslag från staten.

SFP:s Henrik Wickström är orolig för vad som ska hända med utvecklandet av svenskspråkiga tjänster inom social- och hälsovården. Det finns inga statliga medel öronmärkta för ändamålet.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
05.12.2022 15:31 UPPDATERAD 07.12.2022 09:06
SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är orolig över att Västra Nylands välfärdsområde inte får anslag för sitt nationella uppdrag att utveckla social- och hälsovårdstjänster på svenska.
– Våra tjänsteinnehavare och projektanställda har meddelat att vi blir tvungna att finansiera uppdraget ur egen kassa eller genom samarbetsavtal med övriga tvåspråkiga välfärdsområden. Social- och hälsovårdsministeriet kommer inte att ge oss tilläggsanslag. Det skulle kräva en lagförändring, menar Wickström.

ANDRA LÄSER