Nu börjar bygget – om två år börjar skolan i nytt hus

Arbetet med att bygga den nya skolan i Sjundeå börjar denna vecka. Kommunens största byggprojekt genom tiderna innebär förändringar i trafiken i centrum.

Fågelperspektiv. Det omfattandet bygget ska hysa både skolor, förskolor, bibliotek och ungdomsväsende.
Redan i början av augusti har förberedelser för bygget av Sjundeå kommuns bildnings- och välfärdscampus börjat. Vissa rivningsarbeten genomfördes förra veckan. Den här veckan startar bygget. Det innebär ändringar i hur man kan röra sig på området där den gamla skolan står.
Huvudingång. Den nya skolan sedd från Parkstigen.
Föräldrar som för sina barn till skolan ska lämna av barnen eller parkera bilen på parkeringsområdet framför affärscentrumsbyggnaden i centrala Sjundeå.
Senare i höst ska fjärrvärmelinjen i centrum flyttas. När det arbetet inleds stängs gång- och cykelvägen söder om Sjundeåvägen av för fotgängare och cyklister. Den lätta trafiken hänvisas i stället till cykel- och gångbanan som finns på Sjundeå svenska skolans sida av Sjundeåvägen.
Busshållplatserna flyttas till kvartersområdet för bilplatserna som finns bakom Sjundeås kommunhus framför AKK och samtidigt kommer några parkeringsplatser att tas ur bruk. Dessutom kommer mopedparkeringen att flyttas respektive till parkeringsområdets andra hörn.
Matsal. Här ska eleverna inta sina måltider.
Tilläggsparkering för lärare och skolornas personal finns på Fennia Arenas parkeringsområde, vart även skolans kommande värmeplatser för bilar och parkering kommer att flyttas från och med 2022.
Bygget av den nya skolan, som också ska inrymma bland annat bibliotek och ungdomstjänster, kostar kommunen över 30 miljoner euro. Entreprenör är SRV.

ANDRA LÄSER