Kolumn: Blandfondernas förlorade år

Om du snackat spara och placera i en bank de senaste tio åren är det ytterst sannolikt att banken har rekommenderat blandfonder åt dig. Blandfonder är som namnet också insinuerar en blandning som innehåller både aktier och räntor.

28.06.2022 15:26 UPPDATERAD 28.06.2022 15:55
Samtliga banker erbjuder som sin huvudsakliga placeringsprodukt just blandfonder, men de kan kalla dem för förmögenhetsförvaltningsfonder, allokeringsfonder, fonder för sparare eller något motsvarande. Gemensamt är också att varje bank har ett utbud på tre till fem olika varianter med olika risknivå, som ska passa de flesta kunderna.
Blandfonder är i sig briljanta produkter. Då kundens risktagningsvillighet är utredd får kunden alltså en lösning som innehåller just den risken och banken sköter resten. Kunden behöver ej fundera på vilka aktier, branscher eller länder man borde ha eller vilken typ av ränteinstrument som passar bäst. Banken har dessutom möjlighet att övervikta eller undervikta aktiernas andel i blandfonderna enligt bankens syn på marknaden. Man kan kalla dem för ”all inclusive” placeringar med rätta.
Det fina med blandfonder är att man alltid har något som funkar i portföljen. Då aktierna sjunker brukar räntorna avkasta och tvärtom. Man kallar detta för allokeringsnytta. Det här sänker risken och möjliggör rätt hyggliga avkastningar över tid.

ANDRA LÄSER