Kolumn: Blandfondernas förlorade år

Om du snackat spara och placera i en bank de senaste tio åren är det ytterst sannolikt att banken har rekommenderat blandfonder åt dig. Blandfonder är som namnet också insinuerar en blandning som innehåller både aktier och räntor.

Samtliga banker erbjuder som sin huvudsakliga placeringsprodukt just blandfonder, men de kan kalla dem för förmögenhetsförvaltningsfonder, allokeringsfonder, fonder för sparare eller något motsvarande. Gemensamt är också att varje bank har ett utbud på tre till fem olika varianter med olika risknivå, som ska passa de flesta kunderna.

ANDRA LÄSER