Stal pengar av dottern – fängelsestraff

Västra Nylands tingsrätt har dömt en man till fem månaders villkorligt fängelse för grov förskingring. Mannen hade stulit pengar av sin dotter.

Dömd. En man dömdes till fängelse för grov förskingring.
Den dömde hade under två tillfällen stulit pengar av sin dotter. Fallen i fråga handlade om förskingring och grov förskingring. Det förstnämnda brottet begicks 2011 och det sistnämnda 2013-2014.
Dottern institutionsvårdades 2011 och då hade den dömde hand om dotterns pengar. Mannen skötte som målsman dotterns pengaaffärer 2013-2014. Mannen stal år 2011 cirka 1700 euro av dottern och 2013-2014 cirka 11 500 euro. Det här gjorde han genom att ta ut pengar från dotterns konto.
Tingsrätten bestraffar inte mannen för det förstnämnda brottet eftersom det föråldrats. Det sistnämnda brottet anses som grovt eftersom det orsakat stor märkbar skada för dottern.
Dottern har sedan brotten begåtts avlidit år 2016 och syskonen till kvinnan var målsägande i fallet.

ANDRA LÄSER