Raseborgs stad inför hösten: Tänk på det här med coronaviruset

Skolstarten närmar sig och för många är sommarsemestrarna också över. I och med att människor igen börjar träffas i större utsträckning har Raseborgs stad också publicerat information relaterad till coronaviruset.

Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
15.08.2022 15:26
Under sommaren i Raseborg var incidensen, som anger antalet coronasmittade per 100 000 invånare de senaste två veckorna, lägst första veckan i juli - då var den 502. Däremot meddelar Raseborgs stad att det under den senaste månaden har skett en tydlig ökning och den senaste veckan var incidensen 1 260.
— Som jämförelse kan nämnas att incidensen som högst varit 3 101 under sista veckan i mars, säger Åsa A. Westerlund, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar, i ett pressmeddelande.
Staden påminner också om att du ska, om du har symtom på luftvägsinfektion, ta ett hemtest eller boka tid till laboratorietest och stanna hemma för att undvika smittspridning.
"Smittspårningens personal ringer i första hand upp personer över 75 år. Med tanke på trombrisken rekommenderas att covid-positiva gör en preliminär bedömning av den egna trombrisken via HUS webbplats. Kontakta smittspårningen (019 289 3111) för att få närmare instruktioner", skriver staden också.
Staden konstaterar också att det under hösten kommer bli aktuellt med en antiviral medicin för personer som är i riskgrupp för svår coronavirusinfektion.
— Medicineringen ges åt en strikt definierad grupp patienter. Om ditt PCR-test är positivt, kommer det med svarsmeddelandet en länk till närmare instruktioner om målgruppen. Tills vidare ges medicinen endast till patienter som vårdas inom specialsjukvården, säger chefsläkare Tove Wide i pressmeddelandet.
Staden påminner även om att vaccinering fortsättningsvis är det bästa skyddet mot svår sjukdom. Du kan boka tid för vaccinering på webben (klicka här för att göra det) eller genom att ringa telefonnumret 019 289 3141.
Raseborg meddelar också att den fjärde vaccindosen just nu är aktuellt för över 60-åringar och 18–69-åringar i riskgrupp 1 och 2 samt de grupper som redan tidigare varit berättigade till en fjärde dos.

ANDRA LÄSER