Inget nytt serviceboende byggs i Ingå – nu utreds nya alternativ för äldrevård

Det företag som skulle bygga ett serviceboende i Ingå drar sig ur projektet.

Företaget Sievitalo, som hade planer på att bygga ett serviceboende på fastigheterna Strandgården och Sjukstugan vid Hagavägen i Ingå, har meddelat att projektet inte blir av. Sievitalo föreslår ändå ett alternativ för det strandade projektet. Alternativet går ut på så kallad mellanhyrning, vilket innebär att Ingå kommun skulle förbinda sig att betala för platser som eventuellt inte fylls. Företaget tar då ingen ekonomisk risk, eftersom kommunen står som garant också för tomma platser.
– Men risken att det skulle bli tomma platser är ganska liten, för behovet är stort, säger Marie Bergman-Auvinen (SFP), som är ordförande för grundtrygghetsnämnden i Ingå.

Hållbar lösning sökes

Nämnden godkände tidigare den här månaden en lösning som går ut på att Ingå hyr in sig i det nybyggda Esperihemmet intill brandstationen och sköter sina äldre själv. Den här lösningen ser kommundirektören inte som en hållbar lösning på lång sikt, och han föreslår att kommunstyrelsen ger grundtrygghetsnämnden i uppgift att undersöka alternativa lösningar. Marie Bergman-Auvinen bedömer att olika alternativ för äldrevården bedöms under nästa år.
– Tanken med ett serviceboende intill Lönneberga har hela tiden varit att det är en så ytterst lämplig plats. Den tanken kommer antagligen att hållas levande ännu nästa år, säger hon.
Nästa år kommer äldrevården ändå att ordnas i det nybyggda Esperihemmet. Båda parter har ett års uppsägningstid för hyresavtalet.
– Vi vet ju inte om Esperi i framtiden behöver huset för det ursprungliga ändamålet. Det beror på vad social- och hälsovårdsreformen för med sig, säger Marie Bergman-Auvinen.

ANDRA LÄSER