Thomas Blomqvist leder Svenska riksdagsgruppen

Svenska riksdagsgruppen har konstituerat sig och till ny ordförande för Svenska riksdagsgruppen valdes riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

Blomqvist fortsätter som gruppordförande då han också ledde riksdagsgruppen under förra valperioden.
Till gruppens första vice ordförande omvaldes riksdagsledamot Eva Biaudet och till andra vice ordförande riksdagsledamot Mats Löfström.

ANDRA LÄSER