Valhörnan: Kulturen i valdebatten

15.03.2023 19:03 UPPDATERAD 15.03.2023 21:45
Många har förundrat sig över vart kulturen har försvunnit ur valdebatten. I valkompasserna finns ingen fråga om kultur och finansministeriets ekonomer påstår att man kan skära ner majoriteten av statsanslagen till kultur. Det väcker frågan om vad vi riktigt har en offentlig ekonomi för.
Den statliga ekonomin behöver inte endast utgöra ett minsta möjliga skyddsnät (och väldigt litet börjar det bli). Den offentliga ekonomin finns också till för att korrigera ett strukturfel i marknadsekonomin, där pengar endast flödar dit var det går att göra vinst.
Det finns dock väldigt mycket vi anser vara värdefullt som inte skapar någon profit. T.ex. kultur, verksamhet för barn och unga, en värdig ålderdom, samt en välmående natur. Vi måste minnas att ekonomin är ett medel för att kunna förverkliga sådant vi vill se i världen, inte ett mål i sig.

Valhörna

Inför riksdagsvalet den 2 april 2023 publicerar VN kandidaternas insändare enbart i debattsidans "valhörna".
Texten får bestå av maximalt 900 nedslag inklusive mellanslagen. Den får inte innehålla hänvisningar till kommande valevenemang eller webbsidor och undertecknas med kandidaternas namn, partitillhörighet och valkrets. Fullständiga telefon- och adressuppgifter ska bifogas. 
Antalet inlägg per kandidat är begränsat till tre. Endast en undertecknare per text. Valhörnan öppnas den 6 mars och publiceras sista gången tisdagen den 28 mars. VN kan inte garantera att alla inlägg ryms med. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta och refusera texterna. 
Upprop för eller emot enskilda kandidater eller partier publiceras inte. Annat debattmaterial av skribenter som inte är kandidater behandlas som vanliga insändare. 
Bidragen sänds till VN:s debattredaktion: debatt@vastranyland.fi eller Västra Nyland/Debatt, Pb 26, 10 601 Ekenäs, märkta Valhörnan.
Jan Rundt, Vänsterförbundet

ANDRA LÄSER