Insändare: Kan Västnyland bli Finlands ledande energikluster?

20.10.2022 13:13
Under de senaste veckorna har det kommit flera energirelaterade nyheter i Västnyland. Vi har bland annat kunnat  läsa om den flytande LNG-terminalen som ska placeras i Ingå, och om solkraftparken som ska utvecklas i Hangö av det danska bolaget Better Energy.
Energifrågor är en av de mest heta politiska och säkerhetspolitiska frågorna idag. Efter att Ryssland inledde sitt brutala anfallskrig mot Ukraina har energipolitiken präglat vardagen i Europa. Rysslands ledning använder energin som en viktig spelknapp. Vi får inte ge några som helst eftergifter till Ryssland, vi lever i en ny situation där nya energilösningar krävs, och fort.
Redan innan Rysslands invasion kunde vi se tecken på en energikris. Priserna steg redan innan februari. Vi vet att den kommande vintern kommer att bli tuff. Jag är orolig för hur de ökade energipriserna kommer att påverka alla familjers vardag. Energi behövs för att livet ska snurra i den här världen. Det var trevligt att i Västra Nylands artikel (14.10). läsa om hur flera västnylänningar själva gör energibesparningar i sin vardag.
Energiindustrin är en framtidsindustri. Därför anser jag att Västnyland borde se sin chans då vi ser flera etableringar i Västnyland som tangerar just den framtida energiindustrin. Hangös solkraftpark är mer än välkommen och visar vilken styrka Hangö har som ett av Finlands soligaste ställen. Ingås djuphamn Joddböle passar mer än väl för energiindustrins ändamål med sin djupa farled och elstomnätet nära till, och dessutom Balticconnector-gasröret. I Ingå jobbar vi också stenhårt med att hitta nyetableringar till hamnen.
Dessutom har vi flera högskolor i regionen, till exempel Yrkeshögskolan Novia som har olika projekt på gång angående framtida energiformer. Raseborgs energi har också flera innovativa idéer och tankar när det gäller energisektorn.
Nu är det för viktigt för oss i regionen att se över den potential som finns. Förutom energin så finns det flera andra företagsinnovationer som kan kopplas ihop med tanken om att Västnyland skulle bli vårt nästa energikluster. Vasaregionen har kört hårt på energiidén och de har gjort sig kända i hela Finland och också internationellt som ett energikluster.
Jag ser mycket potential i vår region. När beskedet om att LNG-terminalfartyget ska placeras i Ingå var jag i kontakt med Arbets- och näringsministeriet för att diskutera hur man kunde stärka verksamhetsförutsättningarna för olika former av företagsetableringar i Ingå och regionen i och med fartyget. Det har varit fint att se hur positiv ministeriet har varit till våra tankar, och i november har vi ett större möte på arbets- och näringsministeriet om det här ämnet där även representanter från regionen deltar.
I Vasaregionen har man lyckats sammanföra industrin, företagen och kompetensen i regionen med de behov som finns nationellt och internationellt. Det här är även möjligt här hos oss i Västnyland. Det som krävs är samarbete över kommungränserna där företagssektorn, utbildningssektorn och intressebevakningsorgan agerar gemensamt.
Världen har förändrats och nu bör vi se vår chans att skapa något nytt i regionen. Det är ingen som kommer och hjälper oss. Det är vi själva som måste ta initiativet och visa vilka möjligheter som här finns. Västnyland har alla chanser att bli den ledande energi- och innovationsregionen i Finland, om inte i Norden!
Henrik Wickström, SFP:s viceordförande, Kommunstyrelsens ordförande, Ingå

ANDRA LÄSER