Raseborg satsar på barn och unga – det syns i budgeten

Stadsstyrelsen i Raseborg har, med en rad tillägg, för sin del godkänt budgeten för 2022 och ekonomiplanen för åren 2022–2024. Styrelsens budgetförslag innebär ett resultat med ett överskott på 1,8 miljoner euro. Stadsfullmäktige behandlar budgeten på sitt möte den 13 december.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist presenterar sin sista budget. Han avgår med pension under nästa år. I bakgrunden skymtar Raseb orgs ekonomichef Jeanette Bäckström.

Raseborg har ett förslag till budget för nästa år och en ekonomiplan för åren 2022–2024. Stadsstyrelsen godkände förslagen till budget och ekonomiplan på sitt möte i måndags. Stadsfullmäktige har sista ordet och förväntas godkänna budgeten och ekonomiplanen på sitt möte den 13 december.

ANDRA LÄSER