Gymnasistförbundet oroligt över gymnasieelevernas ökade arbetsbelastning

Gymnasister upplever att distansundervisningen är tung. De upplever också att det inte finns tid för annat än skolarbete.

Gymnasisterna upplever att arbetsmängden har ökat på grund av distansundervisningen.
Över 60 procent av gymnasisterna upplever att distansundervisningen är mentalt krävande. Det framkommer i en enkätundersökning gjord av Finlands Gymnasistförbund.
– Vi är mycket bekymrade över gymnasisternas arbetsbelastning. Speciellt i de öppna frågorna framkom det att gymnasisterna är oroliga över sitt eget välbefinnande, säger Adina Nivukoski, ordförande för Finlands Gymnasistförbund, i ett pressmeddelande.
Gymnasisterna uppger att lärarna ger extra uppgifter. Samtidigt upplever de att dygnets timmar inte räcker till för annat än skolarbete.
– Jag är på gränsen till utbrändhet, och jag får ingen hjälp någonstans ifrån, kommenterar en elev i undersökningen.
Dessutom upplever många elever att svåra familjeförhållanden ytterligare försvårar situationen. Det är svårt att slappna av i samma rum som man också studerar i. Över hälften av dem som deltagit i undersökningen upplever också att undervisningens kvalitet har försvagats.
Finlands Gymnasistförbund kräver bland annat en resursförstärkning av studiehandledningen. De betonar ett ökat behov av vägledning och stöd på grund av den stora arbetsbelastning som eleverna upplever på grund av coronaläget och distansundervisningen.
I undersökningen deltog cirka 1 500 gymnasister.