Det här skrev VN om för 100 år sedan

Västra Nyland 26 september–7 oktober 1922.

VN 30 september 1922
02.10.2022 12:09
TRAKTORUPPVISNING. På forman K.E. Sandbloms äng bakom marknadsplan i Ekenäs visas i morgon, onsdag, kl. 1 en Fordson-traktor i arbete med plöjning. Marknadsbesökarne ha sålunda ett gott tillfälle att se denna traktor i arbete.

TRAFIKOLYCKA
. Då godsägaren S. Nordström från Kattelus i Karislojo i går på eftermiddagen var på hemväg från marknaden i Ekenäs, råkade han i den s.k. Starkombacken i Karis ut för olyckan att få sin häst överkörd av en mötande bil.
---
Bilen var från Tammerfors och fördes av en hr Enqvist, som uppgav att han på grund av solen icke kunnat se den mötande hästen och att det var svårt att köra sakta i uppförsbacken. Vare härmed huru som helst, faktum är att bilerna hålla på att bli en landsplåga för dem, som med häst färdas fram längs våra landsvägar.

SKJUTSHÅLLNING
. Gästgiveri- och skjutshållningen för nästa treårsperiod vid Ingå och Degerby gästgiverier utbjöds tisdagen den 26 nyssvikne september å entreprenadauktion, varvid nuvarande innehavaren av gästgiveriet i Ingå August Grönholm gav enda anbudet 12 000 mark per år; för närvarande har ersättningen varit 7 000 mark årligen.
Enligt statistiken är skjutsernas antal störst per år vid detta gästgiveri jämfört med de andra i Raseborgs härad.
För Degerby begärdes samma belopp som härintills eller 5 000 mark av nuvarande innehavaren, handlanden Fredrik Nystén. Andra anbud gåvos ej.

NYKTERHET
. Doktorinnan Alli Trygg-Helenius, som för närvarande vistas i Riga, har där hållit en serie nykterhetsföredrag, medan hon tagit del i antialkoholkongressen därstädes. Under senaste dagarna har hon sålunda talat i kvinnoföreningen, för studenterna och inom zigenarföreningen Det blå korset i Riga.

LJUS I KARIS
. Fullmäktige beslöto införa gatubelysning i samhället med 19 ljuspunkter på de mest trafikerade platserna.
---
Gatubelysningen kommer att vara i gång alla kvällar från mörkrets inbrott till kl. 11 samt på hälgdagskvällar och kvällar före hälg till kl. 1 på natten. På morgnarna är beslysning från kl. ½ 6.

FBK NOG
. Enhälligt beslöto fullmäktige att låta frågan om inrättandet av ordinarie brandkår förfalla tills vidare dels emedan man ansåg att Karis frivilliga brandkår arbetar väl och dels emedan den för samhället gällande brandordningen förutsätter förefintligheten av en frivilligt brandkår och en ändring av brandordningen tager lång tid.

STÖD ERBJUDS
. Sångare i Brasby och omnejd sammankallas till Brasby folkskola lördagen den 7 d:s kl. 7 e.m. i och för påbörjande av sångövningarna. Vid samma tillfälle bör även avgöras, huruvida kören önskar anlita musikkonsulentens hr Salonens medverkan i sitt arbete, varför alla gamla och många nya sångare uppmanas infinna sig till detta första möte.

FEL BETECKNING
. Korrekturläsaren fuskade i tisdags vid läsningen av V.N:s första sida, som bar dagbeteckningen ”lördagen den 30 september” i stället för tisdagen den 3 oktober. Övriga sidors riktiga dagbeteckning hindrade icke telefonpåringningar och andra förfrågningar.

PÅ NY POST
. Till föreståndare för Lappvik postexpedition har utnämnts postexpeditionsföreståndaren i Bromarv Karin Johansson.

TILL SALU
. Till billigt pris försäljes en god grammofon med ett tjugutal plattor hos Ingeniör Fr. Schoultz, Åminnefors Bruk, Skuru station. (Annons).
Sammanställt av Niclas Erlin

ANDRA LÄSER