Datakabeln läggs i höst

Bild: Cinia Group

Om alla lov godkänns planerar Cinia Group att lägga förgreningen av datakabeln C-Lion till Hangö före vintern.

Förgreningen från Hangö till datakabeln mellan Tyskland och Helsingfors tar nästa steg. Statliga Cinia Group söker nu om utlåtanden huruvida miljökonsekvensbedömningar behövs för att lägga den 44 kilometer långa förgreningen.

Kabelns och skyddsskalets tjocklek är 35 millimeter och påverkar därmed havsbottnen minimalt. Kabeln grävs ner enbart vid behov och vid strandkanten. Kabeldragningen kommer inte att göras under fiskars lektid eller fåglars häckningstid och kabeln påverkar heller inte alger och växter. Kabeln dras inte genom Natura 2000-områden.

Miljönämnden i Hangö tar ställning till behovet av utredningar på onsdagen. Enligt förslaget till mötet ska nämnden inte förespråka utredningar.

Om alla lov kan godkännas senast i slutet av sommaren inleds arbetet vid den plats kabeln ska komma iland på kort därefter. Dragningen av kabeln till havs tar sju dagar och planeras vara klar innan isarna kommer nästa vinter.

Mer läsning