Dan Johansson vill leda SFP i Nyland

Bild:

Dan Johansson från Raseborg ställer sig till förfogande som ordförande för SFP i Nyland.

- Nyland är ur SFP:s synvinkel ett verkligt nyckellandskap. Nyland är avlångt och folkrikt och betingelserna är olika i Öst-, Mellan- och Västnyland. Det gäller allt från trafik och utbildningar till kultur och historia, säger Dan Johansson.

Han har verkat som vice ordförande sen 2106 och har därför en klar bild av uppdraget.

- Vi är många svenskspråkiga, tvåspråkiga och finskspråkiga med starka band till det svenska just här i Nyland. Det är ett digert och långsiktigt uppdrag att jobba för att alla samhällstjänster kan skötas på vartdera språket.

Johansson säger att han vill bidra till att SFP kan vara en aktiv pådrivare i Nyland.

– Det görs bäst genom samförstånd och enighet.

SFP i Nyland väljer ny ordförande på sitt kretsmöte den 8 maj i Kervo. Den nuvarande ordföranden Mia Heijnsbroek-Wirén har meddelat att hon inte ställer upp för omval.

Mer läsning