Dan Johansson, ny ordförande för SFP i Nyland: "Vi ska inte vara en gläfsande vakthund"

SVENSKAN. Det som sammanbinder SFP:s alla avdelningar i Nyland är det svenska språket, säger SFP i Nylands nya ordförande Dan Johansson. Bild: SFP

Det svenska språket är den sammanbindande länken för SFP i Nyland, säger Dan Johansson.

– Min roll är att koordinera, planera, och lyfta fram viktiga frågor. Man kan säga att jag är en koordinator, en förmedlare, men också en lyssnare, säger nyvalda ordföranden Dan Johansson och betonar...