Dan Johansson leder SFP i Karis

Dan Johansson är ny ordförande för SFP:s lokalavdelning i Karis. Fredrika Åkerö är vice ordförande.

Lokalavdelningens nya styrelse valdes vid årsmötet i mars. Utöver Johansson och Åkerö består styrelsen av Ann-Katrin Bender, Filip Björklöf, Ann-Britt Lindgren, Otto Långvik, Björn Siggberg, Karin Svahnström och Anders Walls.

Ersättare är Erik Munsterhjelm, Johan Berglund, Johan Sundholm och Mona Wickström.

Kerstin Ilander avgick vid årsmötet och avtackades för sitt långvariga arbete inom Karisavdelningen.

Lokalavdelningen kommer att fortsätta med olika träffar och diskussionskvällar även efter vårens valaktiviteter. Under året som gick ordnades bland annat en informationskväll om järnvägen förr och nu, en nordisk afton och en fest på svenska dagen.

SFP i Karis har drygt 210 medlemmar.

Mer läsning