Dålig infrastruktur kan hejda regionutvecklingen – än behövs stark lobbning för kustbanan

Bild: VN-arkiv/Emilia Nyberg

Stora satsningar som planeras i Västnyland kräver fungerande förbindelser. Bland annat därför måste kommunerna i Västnyland fortsätta jobba för banans framtida utveckling.

Representanter för Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Raseborg och Hangö samlades i dag för ett möte kring utvecklingen av kustbanan i framtiden.– Vi är alla väldigt nöjda över att kustbanan får 60 miljoner i...