Dålig diagnos för sjukhuset

Redan det att en indragning av Raseborgs sjukhus nämns är oroväckande. Barrikaderna kan kalla åter en gång.

Inga beslut är förstås ännu fattade och man behöver ju inte tro det värsta, men det hjälper inte. Redan det faktum att man talar om att stänga Raseborgs sjukhus, alternativt krympa ned verksamheten dä...