Dags söka pengar till Finland 100

Mellan den 19 september och 14 oktober ska föreningar, företag och privatpersoner rikta sina stödansökningar för Finland 100-årsfirande till Hangö stad. 68 150 euro finns reserverat för 100-årsjubileet i Hangö 2017. Pengarna ska användas till stadens evenemang, marknadsföring och som understöd till andra aktörer som ordnar program och projekt.

15 000 euro går direkt till föreningars, företags och privatpersoners projekt. Understöden betalas ut i januari 2017 och söks via en uppdaterad version av blanketten för projektunderstöd.

Projekten ska anknyta till jubileets tema "Tillsammans" eller stadens eget tema " Hangö i tidens ström". Nämnden för kultur- och medborgarverksamhet ska kungöra understöden på tisdag.

Mer läsning