Dags för kulturtalko i Raseborg

Bild från ett tidigare Kulturtalko i Raseborg. På bilden Maria Bäck, fjolårets huvudtalare Lars Losvik samt Raseborgs kultursekreterare Lotta Lerviks. Bild: Arkivfoto

Det är hög tid att anmäla sig till kulturtalko i Raseborg. – Där många kreativa människor möts brukar det börja bubbla, säger kultursekreteraren Lotta Lerviks.

På lördag den 9 april ordnas sammankomsten Kulturtalko i Raseborg för fjärde gången. I år samlas man på Västra Nylands folkhögskola i Karis.

Anmälningstiden utgår 1 april och tillfället riktar sig till alla kulturaktörer som till exempel kulturproducenter och föreningar, men även andra kulturintresserade i Raseborg. Deltagare från Hangö och Ingå är också välkomna med. Deltagaravgiften, som inkluderar lunch och kaffe, är endast 10 euro.

Se framåt

Temat för årets kulturtalko är Kultur som syns, hörs och känns och målet med seminariet är att kläcka nya idéer för att utveckla kulturlivet och att hitta fungerande samarbetsformer.

– På Kulturtalkot kan man knyta kontakter över både ort- och språkgränser, men även mellan aktörer som representerar olika föreningar och konstgrenar. Målgruppen för talkot är alltså väldigt bred. Varje år dyker det upp nya ansikten och förmågor och det är extra glädjande, säger kultursekreteraren Lotta Lerviks.

Fjolårets föreläsning med Lars Losvik blev den som Lerviks tycker att ha genomsyrat diskussionerna efteråt.

– Det han förmedlade handlade om att kunna se förbi problemen och fokusera på det positiva slutresultatet. Och att våga ta stegen fullt ut. Han vände också på steken och undrade varför man så ofta uttrycker det som att staden borde ordna det ena och det andra. Han undrade om det inte finns någon här som vill tjäna pengar på att ge service.

Kulturarenor

Andra idéer som diskuterades i fjol var mobilguidningar som nu är starkt på väg redan den här sommaren. En stor kulturarena i Raseborg fanns också med bland samtalen som fördes.

– Nu byggs både Tröskhuset i Fiskars och Harparskog Arena. Kanske är det en slump, kanske inte. Där många kreativa människor möts brukar det börja bubbla och så småningom föds resultat. Resultaten från diskussionerna kan komma flera år senare och då kanske ingen längre minns att det här varit på tapeten under ett kulturtalko för flera år sedan. Men det har ingen betydelse. Huvudsaken är att processerna sätts i gång och mal på tills man når något konkret, säger Lotta Lerviks.

Enorm potential

Hon anser att kulturlivet i Raseborg mår bra för tillfället, även om många fått dra åt svångremmen ekonomiskt.

– Ibland kan det också föra något positivt med sig då man måste tänka helt om och även kanske ifrågasätta sin verksamhet. Inom kulturlivet finns många kreativa människor som genom att bolla olika alternativ ofta lyckas gallra bland idéerna tills man hittar en fungerande lösning som kanske till och med var bättre än den dyrare originallösningen. Kulturaktörerna har en enorm potential som kunde användas även i sammanhang där man inte är van att ta in till exempel konstnärer och andra visionärer. De är vana att ifrågasätta och ställa saker på sin kant. Inte alltid göra som man "alltid tidigare gjort".

Programmet för kulturtalkot hittas på www.raseborg.org/kultur och anmälningar kan göras på adressen kulturtalko@gmail.com.

Arrangörer är Västnyländska kultursamfundet, Kulturnätverket Produforum och Raseborgs stads kulturbyrå.