Dags för en ny rond

Raseborgs sjukhus engagerar och får stöd på lokal nivå. Besluten fattas dock på helt annat håll.

Så var det dags igen för en ny rond. Västnylänningarna får åter en gång kämpa för sitt sjukhus.

Det har länge varit hotande orosmoln över Raseborgs sjukhus i Ekenäs. De minskade inte på något sätt efter att styrelsen för samkommunen HUS i måndags tog upp den slutrapport om sjukhusets olika jouralternativ som presenterades i januari.

Arbetsgruppen bakom rapporten förespråkar alternativet samjour dygnet runt. Beredningstexten inför HUS-styrelsens möte i måndags var dock på flera punkter kritisk till rapporten. Bland annat ansågs den inte analysera västnylänningarnas servicebehov med tanke på en stigande medelålder och minskande befolkning.

Dessutom vill HUS-styrelsen bland annat få veta om medlemskommunerna fortsättningsvis är beredda att betala mera än andra för att garantera att nuvarande servicenivå bibehålls, eller om man kan acceptera att en del av servicen ges på ett annat sjukhus till ett lägre pris.

– Utredningen av jouralternativen är bra. Men efter HUS-styrelsens behandling av rapporten börjar jag bli orolig, säger också ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist från SFP och Tenala.

För det är ju just jouren som väldigt mycket handlar om. Den avgörande frågan, som bland annat tidningen Kommuntorget lyfte fram i onsdags, är om Raseborgs sjukhus fortsätter vara ett sjukhus med samjour också efter hösten.

Raseborgs sjukhus existens som sådan är inte hotad, men nog samjouren. Utan samjouren kan inte operationer i anestesi utföras, ens vardagar under dagtid. Så sammanfattar Björn Månsson från Helsingfors, som är enda SFP:are i HUS-styrelsen, läget.

Frågan är nu på remiss hos bland annat ägarkommunerna Raseborg, Ingå och Hangö. Ett beslut tas av HUS-styrelsen, troligen den 6 april.

Tidpunkten är intressant. Många påpekar i sammanhanget att HUS-styrelsen verkar ha påfallande bråttom att komma till skott. Beslutet skall fattas nu, i stället för att avvakta tills den nya social- och hälsovårdsreformen blir av.

Om det går som planerat delas Nyland in i fem landskap. Västnyland blir då en del av Västra Nylands vårdområde med Esbo som huvudort.

Björn Månsson aviserar också redan nu att han vid HUS-styrelsens möte i april kommer att föreslå att samjouren fortsätter åtminstone tills landskapen tar över.

Blomqvist och Månsson är också långt ifrån ensamma bland politiker och beslutsfattare att ta sig upp på barrikaderna. Tvärtom har det rusats dit från de flesta håll.

Samtidigt kan inte den yttersta politiska makten nödvändigtvis göra så mycket åt frågan. I motsats till frågan om Vasa centralsjukhus framtid är det inte regering och riksdag som beslutar om Raseborg, utan HUS och kommunerna.

Så det är åt det hållet energin ska riktas och det är klart att allas stöd och alla insatser behövs. Med tanke på bland annat språk, geografi och rättviseaspekten är regionen betjänt av sitt sjukhus och en veritabel folkstorm har också uppstått bland västnylänningarna.

En namninsamling har kört i gång, medan Ann-Mari Berlin startade upp Facebookgruppen "Vi vill bevara Raseborgs sjukhus" som i skrivande stund har 8 600 medlemmar. För att ta några exempel.

Så matchen är i full gång.

Thomas Sundström Nyhetschef

Mer läsning