Dags att dra Västnyland ur glömskan

Jag är säkert att västra Nyland kunde vara en av Finlands ekonomiskt och demografiskt starkaste regioner.

Under de senaste årtiondena verkar västra Nyland utanför huvudstadsregionen ha fallit bort från beslutfattarnas kännedom. Det talas om hur Helsingfors-, Tammerfors- och Åboregionernas betydelse för vå...